Open-Dag 13 -11- 2015

Op vrijdag 13 november a.s. is er in verband met de realisatie van de nieuwe vleeskuikenstal een Open-Dag bij de familie Douwe en Hinke Huisman.

Adres: abbendijk 2  8422 DL Nijeberkoop van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor de verwezelijking van de nieuwe stal is er gebruikgemaakt van de nieuwste technieken. Dit zijn onder meer: een F.A.S. energiezuinige stal, LED verlichting en Big Dutchman computersysteem.

Wij hopen u op vrijdag 13 november te mogen begroeten.