Woningbouw

Op 1 mei 2015 hebben wij een subsidie aanvraag ingediend bij het SNN. Op 19 augustus 2015 is dit geaccepteerd.

De hoofddoelstelling van het project is het demonstreren van een passiefbouwsysteem met een hoge Rc-waarde en daarmee lagere energiebehoefte, zonder meerkosten ten opzichte van een traditionele woning.

Daartoe zal het passiefbouwsysteem gedemonstreerd worden in een demonstratiewoning. De isolatiepanelen zullen worden vervaardigd en middels een meetsysteem zal data worden verzameld over de energiebesparing en het bestand zijn van de panelen en draagconstructie tegen erop aangebrachte trek- en duwspanningen, alsmede allerlei omgevingsinvloeden (condens, weer).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, SNN en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).