Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

 

 

Bedrijven verplicht om nu echt werk te maken van energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. De overheid wil na 25 jaar de Wet milieubeheer handhaven. Daarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.

Minister Wiebes van Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Handhaving bleef achter

Het gaat om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Isolatie en de overgang naar led-verlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen. Niet alleen liet de handhaving door gemeenten en provincies de afgelopen jaren te wensen over, veel bedrijven weten ook niet van het bestaan van de Wet milieubeheer af.

In het Energieakkoord is afgesproken dat 100 petajoule aan energie bespaard moet worden. De laatste berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving komen uit op 75 petajoule. Er moet dus nog voor 25 petajoule aan extra maatregelen genomen worden. De opbrengst van een betere handhaving van de Wet milieubeheer wordt geschat op 12,5 petajoule.

Het is te gek om los te lopen dat een wet die al vanaf 1993 geldt, 25 jaar na dato nog steeds slecht wordt nageleefd.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) van de provincie Gelderland

Inspiratiebron voor de landelijke maatregelen is de aanpak van bedrijven in Gelderland. De provincie probeert daar in samenwerking met gemeenten bedrijven te verleiden energiebesparende maatregelen te nemen.

Onder andere ondernemersverenigingen bieden een bedrijfsscan door een energie-adviseur aan. Die helpt bedrijven om à la carte maatregelen te nemen om energie te besparen. Mocht een bedrijf te weinig geld hebben voor de investering, dan kunnen ze gebruikmaken van aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Als bedrijven niet op dat aanbod ingaan, krijgen ze de inspectie op hun dak en wordt energiebesparing afgedwongen.

Wortel-en-stok-methode

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) van de provincie Gelderland noemt dit de wortel-en-stok-methode. "Bedrijven moeten echt aan de bak. Het is te gek om los te lopen dat een wet die al vanaf 1993 geldt, 25 jaar na dato nog steeds slecht wordt nageleefd. Als we dat op alle terreinen zouden toelaten, wordt deze samenleving echt een zooitje en een rommeltje."

De gedeputeerde is namens alle provincies ook betrokken bij de naleving van de afspraken uit het Energieakkoord. Hij schuift in die hoedanigheid aan bij de commissie die onder leiding van Ed Nijpels toeziet op de voortgang en uitvoering van het akkoord.

Levert ook geld op

Als alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen hun verplichtingen zouden nakomen, betekent dat een flinke investering, maar ook een lucratieve opbrengst. Nijpels sprak eerder over een investering van 900 miljoen euro en een jaarlijkse opbrengst, na afbetaling, van 400 miljoen euro.

Overheden en werkgeversorganisaties zijn het grotendeels eens over aanscherping van de wetgeving. De plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en in januari naar buiten gebracht.

BRON: NOS